bullet Brewer's Friend iPhone Apps

Bakke Brygg Superlite Lager 25 L

139 calories
Method: All Grain
Style: American Lager
Boil Time: 90 min
Batch Size: 25 liters (ending kettle volume)
Boil Size: 29 liters
Boil Gravity: 1.037 (recipe based estimate)
Efficiency: 79% (ending kettle)
Source: Bakke Brygg
Share: Share recipe to twitter Share recipe to Facebook Share recipe to google plus Share recipe to Pinterest <EMBED>
1.043
1.007
4.77%
10.92
2.57
Fermentables
Amount Fermentable PPG °L Bill %
3 kgBest Pilsener3 kg Best Pilsener38270.6%
1.25 kgFlaked Corn1.25 kg Flaked Corn400.529.4%
4.25 kg Total      
Hops
Amount Variety Type AA Use Time IBU
24 gHallertau Mittelfruh24 g Hallertau Mittelfruh HopsPellet4Boil60 min10.92
Yeast
Attenuation (custom):
84%
Flocculation:
Medium
Optimum Temp:
10 - 12.8 °C
Starter:
No
Fermentation Temp:
10 °C
Pitch Rate:
1.5 (M cells / ml / ° P)
402 B cells required
Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
Priming
Method: Sukkerlake       Amount: 6,5 g sukker/L       CO2 Level: 2,5 Volumes
Notes
Mengden meske- og skyllevann du bør bruke kommer an på utstyret og metoden du brygger med. Som et anslag kan vi si at du kan bruke 20 l meskevann og 12,8 l skyllevann til dette ølet. Noen bryggemaskiner (f.eks. Speidel Braumeister) kan kreve større mengder meskevann. Sjekk alltid manualen på utstyret du bruker.

I dette ølet kan et mer avansert meskeskjema være verdt å prøve:
55 grader i 15 min (proteinsteg)
63 grader i 45 min (beta-amylasesteg)
72 grader i 15 min (alfa-amylasesteg)
77 grader i 5 min (utmesk)

ELLER:
Mesking på 66 grader i 75 min. Utmesk på 77 grader i 5 min hvis du har mulighet til å øke temperatur i mesken.

Kjøl ned til 9 grader før pitching av gjær.

Gjæring på 10 grader til 2/3 av FG er nådd (typisk etter 10-14 dager). Øk deretter gradvis (ca. 1 grad pr. dag) til 17 grader. Hold på 18 grader i 2-3 dager. Senk deretter til 10 grader eller lavere før tapping (totalt 20-28 dager).

Gjæralternativer: WLP840, WLP850, Saflager S-189
This recipe is shared.
Recipe QR Code
View Count: 2222
Brew Count: 1
Last Updated: 2018-03-17 12:24 UTC
Other Brewers Who Brewed This Recipe:
Back To Top Buy Ingredients
https://www.brewersfriend.com/
Brewer's Friend's twitter Brewer's Friend's facebook page Brewer's Friend's google plus