Brew your best beer EVER. Save 10% on Brewer's Friend Premium today. Use code TAKE10. Sign Up ×

Bakke Brygg Munich Helles 50 L

154.02 calories 14.73 g 330 ml
Beer Stats
Method: All Grain
Style: Munich Helles
Boil Time: 90 min
Batch Size: 50 liters (ending kettle volume)
Pre Boil Size: 58 liters
Pre Boil Gravity: 1.040 (recipe based estimate)
Efficiency: 78% (ending kettle)
Source: Bakke Brygg
Calories: (Per 330ml)
Carbs: (Per 330ml)
Created Tuesday November 18th 2014
1.047
1.010
4.78%
21.08
3.99
5.73
n/a
 
Fermentables
Amount Fermentable Cost PPG °L Bill %
8.50 kg Best Pilsener8.5 kg Best Pilsener 38 2 89.5%
0.50 kg Best Munich0.5 kg Best Munich 37 6.35 5.3%
0.50 kg Weyermann CaraHell0.5 kg Weyermann CaraHell 34 9.95 5.3%
9.5 kg / 0.00
 
Hops
Amount Variety Cost Type AA Use Time IBU Bill %
82 g Tettnanger82 g Tettnanger Hops Pellet 3.8 Boil 60 min 17.26 62.1%
50 g Tettnanger50 g Tettnanger Hops Pellet 3.8 Boil 10 min 3.82 37.9%
132 g / 0.00
 
Yeast
White Labs - German Bock Lager Yeast WLP833
Amount:
2 Each
Cost:
Attenuation (custom):
78%
Flocculation:
Medium
Optimum Temp:
9 - 13 °C
Starter:
No
Fermentation Temp:
10 °C
Pitch Rate:
1.5 (M cells / ml / ° P) 876 B cells required
0.00 Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
Priming
Method: Sukkerlake       Amount: 6,5 g sukker/L       CO2 Level: 2,5 Volumes
 
Target Water Profile
Jonsvatn 2016
Ca+2 Mg+2 Na+ Cl- SO4-2 HCO3-
0 0 0 0 0 0
Mash Chemistry and Brewing Water Calculator
 
Notes

Mengden meske- og skyllevann du bør bruke kommer an på utstyret og metoden du brygger med. Som et anslag kan vi si at du kan bruke 40 l meskevann og 26,5 l skyllevann til dette ølet. Noen bryggemaskiner (f.eks. Speidel Braumeister) kan kreve større mengder meskevann. Sjekk alltid manualen på utstyret du bruker.

I dette ølet kan et mer avansert meskeskjema være verdt å prøve:
55 grader i 15 min (proteinsteg)
63 grader i 45 min (beta-amylasesteg)
72 grader i 15 min (alfa-amylasesteg)
77 grader i 5 min (utmesk)

ELLER:
Mesking på 66 grader i 75 min. Utmesk på 77 grader i 5 min hvis du har mulighet til å øke temperatur i mesken.

Kjøl ned til 9 grader før pitching av gjær.

Gjæring på 10 grader til 2/3 av FG er nådd (typisk etter 10-14 dager). Øk deretter gradvis (ca. 1 grad pr. dag) til 17 grader. Hold på 18 grader i 2-3 dager. Senk deretter til 10 grader eller lavere før tapping (totalt 20-28 dager).

Gjæralternativer: WLP820, WLP830, WLP835, WLP838, WLP860

Last Updated and Sharing
 
1,449
Views
1
Brews
Recipe QR Code
  • Public: Yup, Shared
  • Last Updated: 2018-11-07 00:39 UTC
Other Brewers Who Brewed This Recipe:
Discussion about this recipe:
You must be logged in to add comments.

If you do not yet have an account, you may register here.

Back To Top Buy Ingredients
https://www.brewersfriend.com/