__6*2L Preparat

107 calories 11.2 g
Beer Stats
Method: All Grain
Style: No Profile Selected
Boil Time: 60 min
Batch Size: 12.5 liters (fermentor volume)
Pre Boil Size: 12.05 liters
Post Boil Size: 9.54 liters
Pre Boil Gravity: 1.037 (recipe based estimate)
Efficiency: 75% (brew house)
Calories: 107 calories (Per )
Carbs: 11.2 g (Per )
Created Sunday September 13th 2020
1.035
1.009
3.5%
22.1
2.6
n/a
n/a
 
Fermentables
Amount Fermentable Cost PPG °L Bill %
1,900 g Pale 2-Row1900 g Pale 2-Row 37 1.8 100%
1,900 g / 0.00
 
Hops
Amount Variety Cost Type AA Use Time IBU Bill %
10 g Brewer's Gold10 g Brewer's Gold Hops Pellet 10.5 Boil 45 min 22.09 100%
10 g / 0.00
 
Other Ingredients
Amount Name Cost Type Use Time
2.50 g Calcium Chloride (dihydrate) Water Agt Mash 1 hr.
2.30 ml Lactic acid Water Agt Mash 1 hr.
2 g Epsom Salt Water Agt Mash 1 hr.
1 g Gypsum Water Agt Mash 1 hr.
1 g Baking Soda Water Agt Mash 1 hr.
Priming
CO2 Level: 0 Volumes
 
Target Water Profile
Balanced Profile
Ca+2 Mg+2 Na+ Cl- SO4-2 HCO3-
70 15 20 85 95 0
Mash Chemistry and Brewing Water Calculator
 
Notes

--DİKKATLE OKUYUN --

1045 ile , 1,5L Pet şişeye saklanan preparat, açıldığında toplam 2L'ye seyreltilmelidir. Böylece 1034 yoğunluğunda olacaktır.

9L çıkıştan 6 adet PET şişe çıkar. Başlangıçta PET şişeleri hazır bulundurun.

Su değerleri için Kuzeyden Su (düşük mineralli su) kullanılmıştır. Maya gelişimi için, kalsiyum ve magnezyum eklenmiştir.

Koruyucu olsun diye, biraz ot.

JET-30 5 litreden az su ile çalıştırılmamalı, yani en az 2 kilo tahıl ile kullanılmalıdır.

View Count: 65
Brew Count: 0
Last Updated: 2020-09-14 17:00 UTC

Home Brewing Software Calculators
View the recipe at Brewer's Friend
Includes tools for copying, scaling, printing, generating labels, calculating water requirements, BeerXML, and more!