Brewer's Friend

Print

Bakke Brygg American IPA 25 L

198.89 calories 18.38 g
Beer Stats
Method: All Grain
Style: American IPA
Boil Time: 90 min
Batch Size: 25 liters (ending kettle volume)
Pre Boil Size: 29 liters
Pre Boil Gravity: 1.056 (recipe based estimate)
Efficiency: 74% (ending kettle)
Source: Bakke Brygg
Calories: (Per )
Carbs: (Per )
Created Wednesday March 18th 2015
1.065
1.013
6.85%
71.88
6.89
5.69
n/a
 
Fermentables
Amount Fermentable Cost PPG °L Bill %
6.50 kg Best Pale Ale6.5 kg Best Pale Ale 38 2.8 92.9%
0.50 kg Castle Malting Cara Ruby0.5 kg Castle Malting Cara Ruby 34 19.3 7.1%
7 kg / 0.00
 
Hops
Amount Variety Cost Type AA Use Time IBU Bill %
36 g Chinook36 g Chinook Hops Pellet 12.7 Boil 60 min 43.88 13.8%
25 g Centennial25 g Centennial Hops Pellet 9.4 Boil 15 min 11.19 9.6%
25 g Simcoe25 g Simcoe Hops Pellet 11.4 Boil 15 min 13.57 9.6%
37.50 g Centennial37.5 g Centennial Hops Pellet 9.4 Boil 1 min 1.46 14.4%
37.50 g Simcoe37.5 g Simcoe Hops Pellet 11.4 Boil 1 min 1.77 14.4%
37.50 g Centennial37.5 g Centennial Hops Pellet 9.4 Dry Hop 9 days 14.4%
25 g Chinook25 g Chinook Hops Pellet 12.7 Dry Hop 9 days 9.6%
37.50 g Simcoe37.5 g Simcoe Hops Pellet 11.4 Dry Hop 9 days 14.4%
261 g / 0.00
 
Yeast
Fermentis - Safale - American Ale Yeast US-05
Amount:
3 Each
Cost:
Attenuation (custom):
80%
Flocculation:
Medium
Optimum Temp:
12 - 25 °C
Starter:
No
Fermentation Temp:
18 °C
Pitch Rate:
1.0 (M cells / ml / ° P) 398 B cells required
0.00 Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
Priming
Method: Sukkerlake       Amount: 6,5 g sukker/L       CO2 Level: 2,5 Volumes
 
Target Water Profile
Jonsvatn 2016
Ca+2 Mg+2 Na+ Cl- SO4-2 HCO3-
0 0 0 0 0 0
Mash Chemistry and Brewing Water Calculator
Quick Water Requirements
Water Liters
Recipe is in Metric, but your profile specifies US units. Adjusted volumes to US units  
Total mash water needed 13
Strike water volume at mash thickness of 1.43764 qt/lb 5.5
Remaining sparge water volume 7.4
Grain absorption losses -3.9
Mash Lauter Tun dead space -0.3
Amount going into kettle 8.9
Boil off losses -2.3
Amount in kettle at end of boil 6.6
Hops absorption losses -0
Estimated amount in fermentor 6.6
Total: 40.4  
Equipment Profile Used: System Default
 
Notes

Mengden meske- og skyllevann du bør bruke kommer an på utstyret og metoden du brygger med. Som et anslag kan vi si at du kan bruke 20 l meskevann og 15,3 l skyllevann til dette ølet. Noen bryggemaskiner (f.eks. Speidel Braumeister) kan kreve større mengder meskevann. Sjekk alltid manualen på utstyret du bruker.

Mesking på 66 grader i 60 min. Utmesk på 77 grader i 5 min hvis du har mulighet til å øke temperatur i mesken.

Kjøl ned til 17 grader før pitching av gjær.

Gjæring på 18 grader til stormgjæring begynner å avta (typisk etter 3-5 dager). Øk deretter til 20 grader og hold resten av gjæringsperioden (totalt 14 dager). Tørrhumle etter 5 dager.

Gjæralternativer: WLP001, WLP007, WLP008, WLP041, WLP051, WLP090, Danstar Nottingham

Last Updated and Sharing
 
2,157
Views
2
Brews
Recipe QR Code
  • Public: Yup, Shared
  • Last Updated: 2018-11-06 19:23 UTC