Brewer's Friend

Print

Bakke Brygg American Red Ale 25 L

199.79 calories 19.8 g
Beer Stats
Method: All Grain
Style: American Amber Ale
Boil Time: 90 min
Batch Size: 25 liters (ending kettle volume)
Pre Boil Size: 29 liters
Pre Boil Gravity: 1.056 (recipe based estimate)
Efficiency: 74% (ending kettle)
Source: Bakke Brygg
Calories: (Per )
Carbs: (Per )
Created Sunday December 8th 2013
1.065
1.015
6.61%
65.32
16.19
n/a
n/a
 
Fermentables
Amount Fermentable Cost PPG °L Bill %
5.50 kg Best Pale Ale5.5 kg Best Pale Ale 38 2.8 78%
0.75 kg Best Munich Dark0.75 kg Best Munich Dark 36 11.1 10.6%
0.50 kg Castle Malting Cara Gold0.5 kg Castle Malting Cara Gold 34 45.6 7.1%
0.25 kg Castle Malting Special B0.25 kg Castle Malting Special B 34 113.1 3.5%
0.05 kg Thomas Fawcett Chocolate Malt0.05 kg Thomas Fawcett Chocolate Malt 32 441.2 0.7%
7.05 kg / 0.00
 
Hops
Amount Variety Cost Type AA Use Time IBU Bill %
43 g Centennial43 g Centennial Hops Pellet 9.7 Boil 60 min 40.1 17.7%
25 g Amarillo25 g Amarillo Hops Pellet 9 Boil 15 min 10.73 10.3%
25 g Centennial25 g Centennial Hops Pellet 9.7 Boil 15 min 11.57 10.3%
37.50 g Amarillo37.5 g Amarillo Hops Pellet 9 Boil 1 min 1.4 15.4%
37.50 g Centennial37.5 g Centennial Hops Pellet 9.7 Boil 1 min 1.51 15.4%
37.50 g Amarillo37.5 g Amarillo Hops Pellet 9 Dry Hop 9 days 15.4%
37.50 g Centennial37.5 g Centennial Hops Pellet 9.7 Dry Hop 9 days 15.4%
243 g / 0.00
 
Yeast
White Labs - California Ale Yeast WLP001
Amount:
1 Each
Cost:
Attenuation (custom):
77.5%
Flocculation:
Medium
Optimum Temp:
20 - 23 °C
Starter:
Yes
Fermentation Temp:
18 °C
Pitch Rate:
1.0 (M cells / ml / ° P) 398 B cells required
0.00 Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
Priming
Method: Sukkerlake       Amount: 6,5 g sukker/l       CO2 Level: 2,5 Volumes
Quick Water Requirements
Water Liters
Recipe is in Metric, but your profile specifies US units. Adjusted volumes to US units  
Total mash water needed 13
Strike water volume at mash thickness of 1.43764 qt/lb 5.6
Remaining sparge water volume 7.4
Grain absorption losses -3.9
Mash Lauter Tun dead space -0.3
Amount going into kettle 8.9
Boil off losses -2.3
Amount in kettle at end of boil 6.6
Hops absorption losses -0
Estimated amount in fermentor 6.6
Total: 40.4  
Equipment Profile Used: System Default
 
Notes

Mengden meske- og skyllevann du bør bruke kommer an på utstyret og metoden du brygger med. Som et anslag kan vi si at du kan bruke 20 l meskevann og 15,3 l skyllevann til dette ølet. Noen bryggemaskiner (f.eks. Speidel Braumeister) kan kreve større mengder meskevann. Sjekk alltid manualen på utstyret du bruker.

Mesking på 67 grader i 60 min. Utmesk på 77 grader i 5 min hvis du har mulighet til å øke temperatur i mesken.

Kjøl ned til 17 grader før pitching av gjær.

Gjæring på 18 grader til stormgjæring begynner å avta (typisk etter 3-5 dager). Øk deretter til 20 grader og hold resten av gjæringsperioden (totalt 14 dager). Tørrhumle etter 5 dager. Gjør gjerne en "coldcrash" (senke temperaturen i ølet så langt ned mot - men over 0 grader - som du klarer) etter 12 dager, et par dager før ølet tappes. Dette vil bidra til mer effektiv bunnfelling av tørrhumlen før tapping.

Gjæralternativer: WLP007, WLP008, WLP051, WLP090, Safale US-05, Danstar Nottingham

Last Updated and Sharing
 
8,515
Views
7
Brews
Recipe QR Code
  • Public: Yup, Shared
  • Last Updated: 2018-05-04 13:45 UTC