Brewer's Friend

Print

Bakke Brygg Lemondrop Saison 20 L

162 calories 10.4 g 330 ml
Beer Stats
Method: All Grain
Style: Saison
Boil Time: 90 min
Batch Size: 22 liters (fermentor volume)
Pre Boil Size: 26 liters
Pre Boil Gravity: 1.045 (recipe based estimate)
Efficiency: 77% (brew house)
Source: Bakke Brygg
Calories: 162 calories (Per 330ml)
Carbs: 10.4 g (Per 330ml)
Created Friday January 6th 2017
1.054
1.004
6.52%
30.67
4.62
5.76
n/a
 
Fermentables
Amount Fermentable Cost PPG °L Bill %
4 kg Castle Malting Pilsen 2RP/2RS4 kg Castle Malting Pilsen 2RP/2RS 37 1.8 80%
0.50 kg Castle Malting Wheat Blanc0.5 kg Castle Malting Wheat Blanc 37 2.25 10%
0.25 kg Castle Malting Cara Ruby0.25 kg Castle Malting Cara Ruby 34 19.3 5%
0.25 kg Weyermann Carapils0.25 kg Weyermann Carapils 35 2.25 5%
5 kg / 0.00
 
Hops
Amount Variety Cost Type AA Use Time IBU Bill %
40 g Lemondrop40 g Lemondrop Hops Pellet 5.4 Boil 60 min 25.96 28.6%
20 g Lemondrop20 g Lemondrop Hops Pellet 5.4 Boil 10 min 4.71 14.3%
40 g Lemondrop40 g Lemondrop Hops Pellet 5.4 Boil 0 min 28.6%
40 g Lemondrop40 g Lemondrop Hops Pellet 5.4 Dry Hop 7 days 28.6%
140 g / 0.00
 
Yeast
Danstar - Belle Saison Yeast
Amount:
1 Each
Cost:
Attenuation (custom):
92.5%
Flocculation:
Low
Optimum Temp:
17 - 24 °C
Starter:
No
Fermentation Temp:
20 °C
Pitch Rate:
0.75 (M cells / ml / ° P) 220 B cells required
0.00 Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
 
Target Water Profile
Jonsvatn 2016
Ca+2 Mg+2 Na+ Cl- SO4-2 HCO3-
85 0 0 50 100 0
Dette er helt valgfritt, men hvis du har "vanlig" norsk mineralfattig overflatevann (slik som byvannet i f.eks. Trondheim og Oslo), kan du justere meskevannet ditt med 5,5 g kalsiumsulfat, 2,5 g kalsiumklorid og 4 g melkesyre. Hvis du har mer mineralholdig vann fra andre kilder, vil dette gi andre verdier enn de som er kalkulert her. Vannmengdene du bruker i brygget vil også påvirke verdiene disse mineraltilsetningene gir. Her har vi gått ut ifra 30 liter total vannmengde.
Mash Chemistry and Brewing Water Calculator
Quick Water Requirements
Water Liters
Total mash water needed 36.7
Strike water volume at mash thickness of 3 L/kg 15
Grain absorption losses -4.7
Remaining sparge water volume 21.7
Mash Lauter Tun losses -0.9
Amount going into kettle 31
Boil off losses -8.5
Hops absorption losses -0.5
Amount going into fermentor 22
Total: 36.7  
Equipment Profile Used: System Default
 
Notes

Mesk på 67 grader i 60 min. Hvis du har mulighet, kan du gjerne gjøre en utmesk på 77 grader i 5 min.

Pitch gjær på 17 grader. La stige fritt i et romtemperert rom (på 20-22 grader). Det kan bli varmt inne i gjæringskaret under gjæringen, men dette er ønskelig i dette tilfellet. Temperaturen vil synke igjen når stormgjæringen roer seg. Tørrhumle f.o.m. dag 8, og la tørrhumla få en kontakttid på 5-10 dager. Gjør gjerne en coldcrash (å senke temperaturen så langt ned mot 0 grader som mulig) 2-3 dager før tapping hvis du har mulighet.

Last Updated and Sharing
 
5,175
Views
0
Brews
Recipe QR Code
  • Public: Yup, Shared
  • Last Updated: 2018-11-07 00:04 UTC