Brewer's Friend

Print

Bakke Brygg El Dorado IPA 20L

196 calories 18.2 g 330 ml
Beer Stats
Method: All Grain
Style: American IPA
Boil Time: 90 min
Batch Size: 20 liters (fermentor volume)
Pre Boil Size: 25 liters
Pre Boil Gravity: 1.052 (recipe based estimate)
Efficiency: 69% (brew house)
Calories: 196 calories (Per 330ml)
Carbs: 18.2 g (Per 330ml)
Created Thursday January 5th 2017
1.064
1.013
6.76%
71.1
5.63
n/a
n/a
 
Fermentables
Amount Fermentable Cost PPG °L Bill %
2.50 kg Castle Malting Pilsen 2RP/2RS2.5 kg Castle Malting Pilsen 2RP/2RS 37 1.8 41.7%
2.50 kg Thomas Fawcett Pale Ale Malt (Maris Otter)2.5 kg Thomas Fawcett Pale Ale Malt (Maris Otter) 38 2.9 41.7%
0.75 kg Castle Malting Wheat Blanc0.75 kg Castle Malting Wheat Blanc 37 2.25 12.5%
0.25 kg Thomas Fawcett Caramalt0.25 kg Thomas Fawcett Caramalt 34 12.7 4.2%
6 kg / 0.00
 
Hops
Amount Variety Cost Type AA Use Time IBU Bill %
30 g El Dorado30 g El Dorado Hops Pellet 13.9 Boil 60 min 52.18 15%
30 g El Dorado30 g El Dorado Hops Pellet 13.9 Boil 10 min 18.92 15%
60 g El Dorado60 g El Dorado Hops Pellet 13.9 Boil 0 min 30%
80 g El Dorado80 g El Dorado Hops Pellet 13.9 Dry Hop 7 days 40%
200 g / 0.00
 
Yeast
Fermentis - Safale - American Ale Yeast US-05
Amount:
1 Each
Cost:
Attenuation (custom):
80%
Flocculation:
Medium
Optimum Temp:
12 - 25 °C
Starter:
No
Fermentation Temp:
17 °C
Pitch Rate:
-
0.00 Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
 
Target Water Profile
Ca+2 Mg+2 Na+ Cl- SO4-2 HCO3-
105 0 0 50 150 0
Dette er helt valgfritt, men hvis du har "vanlig" norsk mineralfattig overflatevann (slik som byvannet i f.eks. Trondheim og Oslo), kan du justere meskevannet ditt med 8 g kalsiumsulfat, 3 g kalsiumklorid og 4 g melkesyre. Hvis du har mer mineralholdig vann fra andre kilder, vil dette gi andre verdier enn de som er kalkulert her. Vannmengdene du bruker i brygget vil også påvirke verdiene disse mineraltilsetningene gir. Her har vi gått ut ifra 31 liter total vannmengde.
Mash Chemistry and Brewing Water Calculator
Quick Water Requirements
Water Liters
Total mash water needed 35.7
Strike water volume at mash thickness of 3 L/kg 18
Grain absorption losses -5.7
Remaining sparge water volume 17.7
Mash Lauter Tun losses -0.9
Amount going into kettle 29.1
Boil off losses -8.5
Hops absorption losses -0.6
Amount going into fermentor 20
Total: 35.7  
Equipment Profile Used: System Default
 
Notes

Mesk på 66 grader i 60 min. Hvis du har mulighet, kan du gjerne gjøre en utmesk på 77 grader i 5 min.

Pitch gjær på 16-17 grader. Gjæring på 17-21 grader i 5 dager i gradvis økning, 21 grader i 9 dager. Tørrhumle f.o.m. dag 8, og la tørrhumla få en kontakttid på 5-10 dager. Gjør gjerne en coldcrash (å senke temperaturen så langt ned mot 0 grader som mulig) 2-3 dager før tapping hvis du har mulighet.

PS: Denne oppskriften har vi beregnet til nøyaktig 200 gram humle. Hvis du virkelig vil ha en skikkelig humlebombe, kan du tørrhumle en gang til, med 30-50 gram, 3-5 dager før tapping/coldcrash.

Last Updated and Sharing
 
1,342
Views
0
Brews
Recipe QR Code
  • Public: Yup, Shared
  • Last Updated: 2017-01-06 13:35 UTC