Brewer's Friend

Print

Bakke Brygg Munich Helles 25 L

143 calories 13.7 g 330 ml
Beer Stats
Method: All Grain
Style: Munich Helles
Boil Time: 90 min
Batch Size: 25 liters (ending kettle volume)
Pre Boil Size: 29 liters
Pre Boil Gravity: 1.040 (recipe based estimate)
Efficiency: 78% (ending kettle)
Source: Bakke Brygg
Calories: 143 calories (Per 330ml)
Carbs: 13.7 g (Per 330ml)
Created Thursday December 19th 2013
1.047
1.010
4.78%
21.08
3.99
5.75
n/a
 
Fermentables
Amount Fermentable Cost PPG °L Bill %
4.25 kg Best Pilsener4.25 kg Best Pilsener 38 2 89.5%
0.25 kg Best Munich0.25 kg Best Munich 37 6.35 5.3%
0.25 kg Weyermann CaraHell0.25 kg Weyermann CaraHell 34 9.95 5.3%
4.75 kg / 0.00
 
Hops
Amount Variety Cost Type AA Use Time IBU Bill %
41 g Tettnanger41 g Tettnanger Hops Pellet 3.8 Boil 60 min 17.26 62.1%
25 g Tettnanger25 g Tettnanger Hops Pellet 3.8 Boil 10 min 3.82 37.9%
66 g / 0.00
 
Yeast
White Labs - German Bock Lager Yeast WLP833
Amount:
2 Each
Cost:
Attenuation (custom):
78%
Flocculation:
Medium
Optimum Temp:
9 - 13 °C
Starter:
Yes
Fermentation Temp:
10 °C
Pitch Rate:
1.5 (M cells / ml / ° P) 438 B cells required
0.00 Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
Priming
Method: Sukkerlake       Amount: 6,5 g sukker/L       CO2 Level: 2,5 Volumes
 
Target Water Profile
Jonsvatn 2016
Ca+2 Mg+2 Na+ Cl- SO4-2 HCO3-
0 0 0 0 0 0
Mash Chemistry and Brewing Water Calculator
Quick Water Requirements
Water Liters
Total mash water needed 39
Strike water volume at mash thickness of 3 L/kg 14.3
Grain absorption losses -4.5
Remaining sparge water volume 24.7
Mash Lauter Tun losses -0.9
Amount going into kettle 33.5
Boil off losses -8.5
Amount in kettle at end of boil 25
Hops absorption losses -0.3
Estimated amount in fermentor 24.7
Total: 33.5  
Equipment Profile Used: System Default
 
Notes

Mengden meske- og skyllevann du bør bruke kommer an på utstyret og metoden du brygger med. Som et anslag kan vi si at du kan bruke 20 l meskevann og 13,3 l skyllevann til dette ølet. Noen bryggemaskiner (f.eks. Speidel Braumeister) kan kreve større mengder meskevann. Sjekk alltid manualen på utstyret du bruker.

I dette ølet kan et mer avansert meskeskjema være verdt å prøve:
55 grader i 15 min (proteinsteg)
63 grader i 45 min (beta-amylasesteg)
72 grader i 15 min (alfa-amylasesteg)
77 grader i 5 min (utmesk)

ELLER:
Mesking på 66 grader i 75 min. Utmesk på 77 grader i 5 min hvis du har mulighet til å øke temperatur i mesken.

Kjøl ned til 9 grader før pitching av gjær.

Gjæring på 10 grader til 2/3 av FG er nådd (typisk etter 10-14 dager). Øk deretter gradvis (ca. 1 grad pr. dag) til 17 grader. Hold på 18 grader i 2-3 dager. Senk deretter til 10 grader eller lavere før tapping (totalt 20-28 dager).

Gjæralternativer: WLP820, WLP830, WLP835, WLP838, WLP860

Last Updated and Sharing
 
3,343
Views
1
Brews
Recipe QR Code
  • Public: Yup, Shared
  • Last Updated: 2018-11-07 00:35 UTC