Brewer's Friend

Print

Bakke Brygg Imperial Stout 20 L

327 calories 34 carbs
Beer Stats
Method: All Grain
Style: Russian Imperial Stout
Boil Time: 90 min
Batch Size: 20 liters (ending kettle volume)
Pre Boil Size: 24 liters
Pre Boil Gravity: 1.082 (recipe based estimate)
Efficiency: 65% (ending kettle)
Source: Bakke Brygg
Calories: 327 calories (Per 355mL)
Carbs: 34 g (Per 355mL)
Created Saturday November 9th 2013
1.098
1.025
9.67%
69.25
50
2.52
 
Fermentables
Amount Fermentable PPG °L Bill %
7 kg Best Pale Ale7 kg Best Pale Ale 38 2.8 70%
1 kg Flaked Oats1 kg Flaked Oats 33 2.2 10%
0.6 kg Thomas Fawcett Chocolate Malt0.6 kg Thomas Fawcett Chocolate Malt 32 441.2 6%
0.6 kg Thomas Fawcett Roasted Barley0.6 kg Thomas Fawcett Roasted Barley 28 544.3 6%
0.4 kg Castle Malting Special B0.4 kg Castle Malting Special B 34 113.1 4%
0.4 kg Thomas Fawcett Crystal Malt0.4 kg Thomas Fawcett Crystal Malt 34 61.5 4%
10 kg Total      
 
Hops
Amount Variety Type AA Use Time IBU Bill %
45 g Target45 g Target Hops Pellet 11.5 Boil 60 min 49.31 36%
40 g East Kent Goldings40 g East Kent Goldings Hops Pellet 6.5 Boil 20 min 15 32%
40 g East Kent Goldings40 g East Kent Goldings Hops Pellet 6.5 Boil 5 min 4.94 32%
 
Yeast
White Labs - Dry English Ale Yeast WLP007
Amount:
2
Attenuation (custom):
75%
Flocculation:
Med-High
Optimum Temp:
18 - 21 °C
Starter:
Yes
Fermentation Temp:
18 °C
Pitch Rate:
1.0 (M cells / ml / ° P) 467 B cells required
Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
Priming
Method: Sukkerlake       Amount: 5,5 g sukker/L       CO2 Level: 2,2 Volumes
 
Target Water Profile
Jonsvatn 2016
Ca+2 Mg+2 Na+ Cl- SO4-2 HCO3-
0 0 0 0 0 0
Mash Chemistry and Brewing Water Calculator
Quick Water Requirements
Water Gallons  Quarts
Recipe is in Metric, but your profile specifies US units. Adjusted volumes to US units    
Total mash water needed 13.29 53.2  
Strike water volume at mash thickness of 1.43764 qt/lb 7.92 31.7  
Remaining sparge water volume 5.37 21.5  
Grain absorption losses -5.51 -22.1  
Mash Lauter Tun dead space -0.25 -1  
Amount going into kettle 7.53 30.1  
Boil off losses -2.25 -9  
Amount in kettle at end of boil 5.28 21.1  
Hops absorption losses -0.01 -0  
Estimated amount in fermentor 5.27 21.1  
Total: 13.29 53.2
 
Notes

Mengden meske- og skyllevann du bør bruke kommer an på utstyret og metoden du brygger med. Som et anslag kan vi si at du kan bruke 25 l meskevann og 8 l skyllevann til dette ølet. Noen bryggemaskiner (f.eks. Speidel Braumeister) kan kreve større eller mindre mengder meskevann. Med dette brygget vil du med noen typer bryggeutstyr være nødt til å dobbeltmeske. Sjekk alltid manualen og hva maksimum anbefalte maltmengde er på utstyret du bruker.

Mesking på 66 grader i 90 min. Utmesk på 77 grader i 5 min hvis du har mulighet til å øke temperatur i mesken.

Kjøl ned til 17 grader før pitching av gjær.

Gjæring på 18 grader til stormgjæring begynner å avta (typisk etter 3-6 dager). Øk deretter til 20 grader og hold resten av gjæringsperioden (totalt 14-21 dager).

Gjæralternativer: WLP001, WLP013, WLP028, WLP051, WLP090, Danstar Nottingham, Safale US-05

Imperial stout er en øltype med mye rom for å leke seg med ulike råvarer. Denne varianten er relativt balansert, og hverken forsiktig eller ekstrem i humlepreget. Vil du lage en imperial stout med mer amerikansk "humleføring", kan du bytte ut Target og East Kent Golding med humler som Columbus og Centennial, og doble tilsetningen ved 5 min før kokeslutt. Evt. kan du også tørrhumle med 2-3 gram humle/liter en ukes tid ut i gjæringen for en imperial stout med skikkelig humlepunch!

Last Updated and Sharing
 
16,022
Views
1
Brews
Recipe QR Code
  • Public: Yup, Shared
  • Last Updated: 2018-11-06 23:30 UTC