Brewer's Friend

Print

Bakke Brygg Märzen 25 L

178 calories 17.4 g 330 ml
Beer Stats
Method: All Grain
Style: Märzen
Boil Time: 90 min
Batch Size: 25 liters (ending kettle volume)
Pre Boil Size: 29 liters
Pre Boil Gravity: 1.050 (recipe based estimate)
Efficiency: 76% (ending kettle)
Source: Bakke Brygg
Calories: 178 calories (Per 330ml)
Carbs: 17.4 g (Per 330ml)
Created Tuesday April 18th 2017
1.058
1.013
5.86%
21.68
12.57
n/a
n/a
 
Fermentables
Amount Fermentable Cost PPG °L Bill %
3 kg Best Munich3 kg Best Munich 37 6.35 49.2%
2.75 kg Best Pilsener2.75 kg Best Pilsener 38 2 45.1%
0.25 kg Weyermann CaraMunich I0.25 kg Weyermann CaraMunich I 34 34.5 4.1%
0.10 kg Weyermann Carafa Special I0.1 kg Weyermann Carafa Special I 32 338.1 1.6%
6.1 kg / 0.00
 
Hops
Amount Variety Cost Type AA Use Time IBU Bill %
19 g Northern Brewer19 g Northern Brewer Hops Pellet 9.3 Boil 60 min 17.99 43.2%
25 g Hallertau Mittelfruh25 g Hallertau Mittelfruh Hops Pellet 4 Boil 10 min 3.69 56.8%
44 g / 0.00
 
Yeast
White Labs - Oktoberfest/Märzen Lager Yeast WLP820
Amount:
1 Each
Cost:
Attenuation (custom):
77.5%
Flocculation:
Medium
Optimum Temp:
11 - 14 °C
Starter:
Yes
Fermentation Temp:
10 °C
Pitch Rate:
1.5 (M cells / ml / ° P) 535 B cells required
0.00 Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
Priming
Method: Sukkerlake       Amount: 6 g sukker/L       CO2 Level: 2,4 Volumes
Quick Water Requirements
Water Liters
Total mash water needed 40.2
Strike water volume at mash thickness of 3 L/kg 18.3
Grain absorption losses -5.8
Remaining sparge water volume 21.9
Mash Lauter Tun losses -0.9
Amount going into kettle 33.5
Boil off losses -8.5
Amount in kettle at end of boil 25
Hops absorption losses -0.2
Estimated amount in fermentor 24.8
Total: 40.2  
Equipment Profile Used: System Default
 
Notes

Mengden meske- og skyllevann du bør bruke kommer an på utstyret og metoden du brygger med. Som et anslag kan vi si at du kan bruke 20 l meskevann og 14,5 l skyllevann til dette ølet. Noen bryggemaskiner (f.eks. Speidel Braumeister) kan kreve større mengder meskevann. Sjekk alltid manualen på utstyret du bruker.

I dette ølet kan et mer avansert meskeskjema være verdt å prøve:
55 grader i 15 min (proteinsteg)
63 grader i 45 min (beta-amylasesteg)
72 grader i 15 min (alfa-amylasesteg)
77 grader i 5 min (utmesk)

ELLER:
Mesking på 66 grader i 75 min. Utmesk på 77 grader i 5 min hvis du har mulighet til å øke temperatur i mesken.

Kjøl ned til 9 grader før pitching av gjær.

Gjæring på 10 grader til 2/3 av FG er nådd (typisk etter 10-14 dager). Øk deretter gradvis (ca. 1 grad pr. dag) til 17 grader. Hold på 18 grader i 2-3 dager. Senk deretter til 10 grader eller lavere før tapping (totalt 20-28 dager).

Gjæralternativer:

Last Updated and Sharing
 
591
Views
0
Brews
Recipe QR Code
  • Public: Yup, Shared
  • Last Updated: 2018-03-23 11:21 UTC