Brewer's Friend

Print

Bakke Brygg Tsjekkisk Pilsner 25 L

163 calories 18 carbs
Beer Stats
Method: All Grain
Style: Bohemian Pilsener
Boil Time: 90 min
Batch Size: 25 liters (ending kettle volume)
Pre Boil Size: 29 liters
Pre Boil Gravity: 1.042 (recipe based estimate)
Efficiency: 78% (ending kettle)
Source: Bakke Brygg
Calories: 163 calories (Per 355mL)
Carbs: 18 g (Per 355mL)
Created Friday May 23rd 2014
1.049
1.014
4.64%
39.32
3.8
5.78
 
Fermentables
Amount Fermentable PPG °L Bill %
4.25 kg Weyermann Bohemian Pilsner4.25 kg Weyermann Bohemian Pilsner 38 1.87 85%
0.5 kg Best Munich0.5 kg Best Munich 37 6.35 10%
0.25 kg Weyermann Carapils0.25 kg Weyermann Carapils 35 2.25 5%
5 kg Total      
 
Hops
Amount Variety Type AA Use Time IBU Bill %
22.5 g Magnum22.5 g Magnum Hops Pellet 10.2 Boil 60 min 24.95 18.4%
50 g Saaz50 g Saaz Hops Pellet 3.8 Boil 15 min 10.25 40.8%
50 g Saaz50 g Saaz Hops Pellet 3.8 Boil 5 min 4.12 40.8%
 
Yeast
White Labs - Pilsner Lager Yeast WLP800
Amount:
2
Attenuation (custom):
72%
Flocculation:
Med-High
Optimum Temp:
10 - 13 °C
Starter:
Yes
Fermentation Temp:
10 °C
Pitch Rate:
1.5 (M cells / ml / ° P) 456 B cells required
Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
Priming
Method: Sukkerlake       Amount: 6,5 g sukker/L       CO2 Level: 2,5 Volumes
 
Target Water Profile
Jonsvatn 2016
Ca+2 Mg+2 Na+ Cl- SO4-2 HCO3-
0 0 0 0 0 0
Mash Chemistry and Brewing Water Calculator
Quick Water Requirements
Water Gallons  Quarts
Recipe is in Metric, but your profile specifies US units. Adjusted volumes to US units    
Total mash water needed 11.86 47.4  
Strike water volume at mash thickness of 1.43764 qt/lb 3.96 15.8  
Remaining sparge water volume 7.89 31.6  
Grain absorption losses -2.76 -11  
Mash Lauter Tun dead space -0.25 -1  
Amount going into kettle 8.85 35.4  
Boil off losses -2.25 -9  
Amount in kettle at end of boil 6.6 26.4  
Hops absorption losses -0.01 -0  
Estimated amount in fermentor 6.59 26.4  
Total: 11.86 47.4
 
Notes

Mengden meske- og skyllevann du bør bruke kommer an på utstyret og metoden du brygger med. Som et anslag kan vi si at du kan bruke 20 l meskevann og 13,5 l skyllevann til dette ølet. Noen bryggemaskiner (f.eks. Speidel Braumeister) kan kreve større mengder meskevann. Sjekk alltid manualen på utstyret du bruker.

I dette ølet kan et mer avansert meskeskjema være verdt å prøve:
55 grader i 15 min (proteinsteg)
63 grader i 30 min (beta-amylasesteg)
72 grader i 30 min (alfa-amylasesteg)
77 grader i 5 min (utmesk)

ELLER:
Mesking på 68 grader i 60 min. Utmesk på 77 grader i 5 min hvis du har mulighet til å øke temperatur i mesken.

Kjøl ned til 9 grader før pitching av gjær.

Gjæring på 10 grader til 2/3 av FG er nådd (typisk etter 10-14 dager). Øk deretter gradvis (ca. 1 grad pr. dag) til 17 grader. Hold på 17 grader i 2-3 dager. Senk deretter til 10 grader eller lavere - gjerne til 2 grader om du har mulighet - ila. et par dager, og hold gjerne kaldt et par dager før tapping (totalt 20-28 dager).

Gjæralternativer: WLP802, Saflager 34/70

Last Updated and Sharing
 
11,055
Views
6
Brews
Recipe QR Code
  • Public: Yup, Shared
  • Last Updated: 2018-11-06 21:15 UTC