Brewer's Friend

Print

Bakke Brygg Bock 20 L

226 calories 23 carbs
Beer Stats
Method: All Grain
Style: Dunkles Bock
Boil Time: 90 min
Batch Size: 20 liters (ending kettle volume)
Pre Boil Size: 24 liters
Pre Boil Gravity: 1.057 (recipe based estimate)
Efficiency: 73% (ending kettle)
Source: Bakke Brygg
Calories: 226 calories (Per 355mL)
Carbs: 23 g (Per 355mL)
Created Friday May 2nd 2014
1.068
1.017
6.72%
23.86
18.52
5.11
 
Fermentables
Amount Fermentable PPG °L Bill %
4.8 kg Best Munich4.8 kg Best Munich 37 6.35 78.9%
0.6 kg Best Pilsener0.6 kg Best Pilsener 38 2 9.9%
0.4 kg Weyermann CaraMunich III0.4 kg Weyermann CaraMunich III 34 56.75 6.6%
0.2 kg Weyermann Melanoidin0.2 kg Weyermann Melanoidin 37 26.8 3.3%
0.08 kg Weyermann Carafa Special II0.08 kg Weyermann Carafa Special II 32 431.85 1.3%
6.08 kg Total      
 
Hops
Amount Variety Type AA Use Time IBU Bill %
50 g Hallertau Mittelfruh50 g Hallertau Mittelfruh Hops Pellet 4 Boil 60 min 23.86 100%
 
Yeast
White Labs - German Bock Lager Yeast WLP833
Amount:
2
Attenuation (custom):
75%
Flocculation:
Medium
Optimum Temp:
9 - 13 °C
Starter:
Yes
Fermentation Temp:
10 °C
Pitch Rate:
1.75 (M cells / ml / ° P) 581 B cells required
Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
Priming
Method: Sukkerlake       Amount: 6 g sukker/L       CO2 Level: 2,4 Volumes
 
Target Water Profile
Jonsvatn 2016
Ca+2 Mg+2 Na+ Cl- SO4-2 HCO3-
0 0 0 0 0 0
Mash Chemistry and Brewing Water Calculator
Quick Water Requirements
Water Gallons  Quarts
Recipe is in Metric, but your profile specifies US units. Adjusted volumes to US units    
Total mash water needed 11.13 44.5  
Strike water volume at mash thickness of 1.43764 qt/lb 4.82 19.3  
Remaining sparge water volume 6.31 25.3  
Grain absorption losses -3.35 -13.4  
Mash Lauter Tun dead space -0.25 -1  
Amount going into kettle 7.53 30.1  
Boil off losses -2.25 -9  
Amount in kettle at end of boil 5.28 21.1  
Hops absorption losses -0 -0  
Estimated amount in fermentor 5.28 21.1  
Total: 11.13 44.5
 
Notes

Mengden meske- og skyllevann du bør bruke kommer an på utstyret og metoden du brygger med. Som et anslag kan vi si at du kan bruke 16 l meskevann og 13,5 l skyllevann til dette ølet. Noen bryggemaskiner (f.eks. Speidel Braumeister) kan kreve større mengder meskevann. Sjekk alltid manualen på utstyret du bruker.

I dette ølet kan et mer avansert meskeskjema være verdt å prøve:
55 grader i 15 min (proteinsteg)
63 grader i 45 min (beta-amylasesteg)
72 grader i 15 min (alfa-amylasesteg)
77 grader i 5 min (utmesk)

ELLER:
Mesking på 66 grader i 75 min. Utmesk på 77 grader i 5 min hvis du har mulighet til å øke temperatur i mesken.

Kjøl ned til 9 grader før pitching av gjær.

Gjæring på 10 grader til 2/3 av FG er nådd (typisk etter 10-14 dager). Øk deretter gradvis (ca. 1 grad pr. dag) til 17 grader. Hold på 18 grader i 2-3 dager. Senk deretter til 10 grader eller lavere før tapping (totalt 20-28 dager).

Gjæralternativer: WLP830, WLP838, Saflager 34/70

Last Updated and Sharing
 
3,134
Views
1
Brews
Recipe QR Code
  • Public: Yup, Shared
  • Last Updated: 2018-11-06 23:02 UTC