Bakke Brygg El Dorado IPA 20L

196 calories 18.2 g
Beer Stats
Method: All Grain
Style: American IPA
Boil Time: 90 min
Batch Size: 20 liters (fermentor volume)
Pre Boil Size: 25 liters
Pre Boil Gravity: 1.052 (recipe based estimate)
Efficiency: 69% (brew house)
Calories: 196 calories (Per )
Carbs: 18.2 g (Per )
Created Thursday January 5th 2017
1.064
1.013
6.76%
71.1
5.63
n/a
n/a
 
Fermentables
Amount Fermentable Cost PPG °L Bill %
2.50 kg Castle Malting Pilsen 2RP/2RS2.5 kg Castle Malting Pilsen 2RP/2RS 37 1.8 41.7%
2.50 kg Thomas Fawcett Pale Ale Malt (Maris Otter)2.5 kg Thomas Fawcett Pale Ale Malt (Maris Otter) 38 2.9 41.7%
0.75 kg Castle Malting Wheat Blanc0.75 kg Castle Malting Wheat Blanc 37 2.25 12.5%
0.25 kg Thomas Fawcett Caramalt0.25 kg Thomas Fawcett Caramalt 34 12.7 4.2%
6 kg / 0.00
 
Hops
Amount Variety Cost Type AA Use Time IBU Bill %
30 g El Dorado30 g El Dorado Hops Pellet 13.9 Boil 60 min 52.18 15%
30 g El Dorado30 g El Dorado Hops Pellet 13.9 Boil 10 min 18.92 15%
60 g El Dorado60 g El Dorado Hops Pellet 13.9 Boil 0 min 30%
80 g El Dorado80 g El Dorado Hops Pellet 13.9 Dry Hop 7 days 40%
200 g / 0.00
 
Yeast
Fermentis - Safale - American Ale Yeast US-05
Amount:
1 Each
Cost:
Attenuation (custom):
80%
Flocculation:
Medium
Optimum Temp:
12 - 25 °C
Starter:
No
Fermentation Temp:
17 °C
Pitch Rate:
-
0.00 Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
 
Target Water Profile
Ca+2 Mg+2 Na+ Cl- SO4-2 HCO3-
105 0 0 50 150 0
Dette er helt valgfritt, men hvis du har "vanlig" norsk mineralfattig overflatevann (slik som byvannet i f.eks. Trondheim og Oslo), kan du justere meskevannet ditt med 8 g kalsiumsulfat, 3 g kalsiumklorid og 4 g melkesyre. Hvis du har mer mineralholdig vann fra andre kilder, vil dette gi andre verdier enn de som er kalkulert her. Vannmengdene du bruker i brygget vil også påvirke verdiene disse mineraltilsetningene gir. Her har vi gått ut ifra 31 liter total vannmengde.
Mash Chemistry and Brewing Water Calculator
 
Notes

Mesk på 66 grader i 60 min. Hvis du har mulighet, kan du gjerne gjøre en utmesk på 77 grader i 5 min.

Pitch gjær på 16-17 grader. Gjæring på 17-21 grader i 5 dager i gradvis økning, 21 grader i 9 dager. Tørrhumle f.o.m. dag 8, og la tørrhumla få en kontakttid på 5-10 dager. Gjør gjerne en coldcrash (å senke temperaturen så langt ned mot 0 grader som mulig) 2-3 dager før tapping hvis du har mulighet.

PS: Denne oppskriften har vi beregnet til nøyaktig 200 gram humle. Hvis du virkelig vil ha en skikkelig humlebombe, kan du tørrhumle en gang til, med 30-50 gram, 3-5 dager før tapping/coldcrash.

View Count: 1343
Brew Count: 0
Last Updated: 2017-01-06 13:35 UTC

Home Brewing Software Calculators
View the recipe at Brewer's Friend
Includes tools for copying, scaling, printing, generating labels, calculating water requirements, BeerXML, and more!