Bakke Brygg Bayer 25 L

163 calories 17.4 g
Beer Stats
Method: All Grain
Style: Munich Dunkel
Boil Time: 90 min
Batch Size: 25 liters (ending kettle volume)
Pre Boil Size: 29 liters
Pre Boil Gravity: 1.046 (recipe based estimate)
Efficiency: 77% (ending kettle)
Source: Bakke Brygg
Calories: 163 calories (Per )
Carbs: 17.4 g (Per )
Created Wednesday October 8th 2014
1.053
1.014
5.14%
23.75
19.92
n/a
n/a
 
Fermentables
Amount Fermentable Cost PPG °L Bill %
2.25 kg Best Munich Dark2.25 kg Best Munich Dark 36 11.1 39.8%
2.25 kg Best Munich2.25 kg Best Munich 37 6.35 39.8%
0.75 kg Best Pilsener0.75 kg Best Pilsener 38 2 13.3%
0.25 kg Weyermann CaraMunich II0.25 kg Weyermann CaraMunich II 34 45.56 4.4%
0.15 kg Weyermann Carafa Special III0.15 kg Weyermann Carafa Special III 32 525.6 2.7%
5.65 kg / 0.00
 
Hops
Amount Variety Cost Type AA Use Time IBU Bill %
49 g Hallertau Mittelfruh49 g Hallertau Mittelfruh Hops Pellet 4 Boil 60 min 20.69 71%
20 g Hallertau Mittelfruh20 g Hallertau Mittelfruh Hops Pellet 4 Boil 10 min 3.06 29%
69 g / 0.00
 
Yeast
White Labs - German Bock Lager Yeast WLP833
Amount:
1 Each
Cost:
Attenuation (custom):
74%
Flocculation:
Medium
Optimum Temp:
9 - 13 °C
Starter:
No
Fermentation Temp:
10 °C
Pitch Rate:
1.5 (M cells / ml / ° P) 491 B cells required
0.00 Yeast Pitch Rate and Starter Calculator
Priming
Method: Sukkerlake       Amount: 6 g sukker/L       CO2 Level: 2,4 Volumes
 
Notes

Mengden meske- og skyllevann du bør bruke kommer an på utstyret og metoden du brygger med. Som et anslag kan vi si at du kan bruke 20 l meskevann og 14,1 l skyllevann til dette ølet. Noen bryggemaskiner (f.eks. Speidel Braumeister) kan kreve større mengder meskevann. Sjekk alltid manualen på utstyret du bruker.

I dette ølet kan et mer avansert meskeskjema være verdt å prøve:
55 grader i 15 min (proteinsteg)
63 grader i 45 min (beta-amylasesteg)
72 grader i 15 min (alfa-amylasesteg)
77 grader i 5 min (utmesk)

ELLER:
Mesking på 66 grader i 75 min. Utmesk på 77 grader i 5 min hvis du har mulighet til å øke temperatur i mesken.

Kjøl ned til 9 grader før pitching av gjær.

Gjæring på 10 grader til 2/3 av FG er nådd (typisk etter 10-14 dager). Øk deretter gradvis (ca. 1 grad pr. dag) til 17 grader. Hold på 18 grader i 2-3 dager. Senk deretter til 10 grader eller lavere før tapping (totalt 20-28 dager).

Gjæralternativer: WLP830, WLP838, Saflager 34/70

View Count: 2710
Brew Count: 1
Last Updated: 2018-03-22 08:26 UTC

Home Brewing Software Calculators
View the recipe at Brewer's Friend
Includes tools for copying, scaling, printing, generating labels, calculating water requirements, BeerXML, and more!